Услуги

Проектиране

Водни ефекти и каскади

Вертикално озеленяване

Едроразмерна растителност

Поддържане на зелени площи

Производство на тревен чим

Автоматизирани поливни системи

Покривни градини и тераси

Интериорно и екстериорно озеленяване